Kontaktujte nás

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV

Projekt Královéhradeckého kraje registrační číslo:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052, kterého se Aspekt z.s. účastní.

Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách (zejména služeb sociální prevence) a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje, podporuje rozvoj kapacit těchto vybraných sociálních služeb, zaměřuje se na zefektivňování práce sociálních služeb - posilování zaměření na ohrožené skupiny, posilování spolupráce s dalšími partnery - orgány sociálně právní ochrany dětí, zaměstnavateli, návaznými službami, apod. Zajišťuje tak potřeby osob ohrožených soc. vyloučením zejména prostřednictvím podpory při zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života. Výběr sociálních služeb a jejich cílových skupin reflektuje potřeby kraje, které vyplývají z plánu rozvoje sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

Hlavním cílem je zajistit dostupnost služeb sociální prevence, přispívající k zapojení cílových skupin do společnosti, do ekonomického sociální a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Projekt podpoří nové kapacity služeb zařazených do Sítě veřejně podporovaných služeb v Královéhradeckém kraji, které na základě potřebnosti doplnily stávající síť. Díky projektu dojde ke stabilizaci poskytovaných služeb a posílení spolupráce s navazujícími institucemi.

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky částkou 354 898 659,24 Kč. Projekt trvá od 1. ledna 2016 do 30. června 2019.

Projekt podporuje sociální službu „Sociální rehabilitace – podpora zaměstnávání – Náchodsko, Rychnovsko“ zaměřenou na pomoc klientům najít si své místo ve společnosti, zejména prostřednictvím zapojení se do pracovního života. Služba je poskytovaná terénní a ambulantní formou s minimální kapacitou 21 osob pro ambulantní formu a 10 osob pro terénní formu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč je 7 880 000,00 Kč na 3,5 roku.

Více informací o projektu

Podporované zaměstnávání

Služba Podporované zaměstnávání je poskytována v rámci registrovaných sociálních služeb, sociální rehabilitace, identifikátor 4885366.

Služba je určena pro občany Náchodska a Rychnovska, kteří jsou v obtížné sociální situaci,mají dlouhodobé zdravotní potíže a kvůli nim těžkosti při získání a udržení si zaměstnání.

Společně s klientem přemýšlíme nad možnostmi co a jak udělat, aby člověk získal a udržel si práci, jak by práce měla vypadat, učíme se zvládnout potřebné věci a společně usilujeme o nalezení a udržení práce. Pomoc navíc nekončí nalezením uplatnění, ale konzultanti dále pomáhají klientům při zapracování a udržení si nalezené práce a řešení souvisejících záležitostí.

Služba je bezplatná, vše funguje na individuálním a dobrovolném přístupu a respektu ke klientovi.

Více informací můžete získat na stránkách www.aspektzs.cz, nebo kontaktujte paní Lucii Sedláčkovou na tel.: 774 976 993, která Vám řekne víc.

Poskytovatel:

Aspekt z.s.

Palackého 71, Náchod
Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou